+45 24 44 83 54   |   pj@pjmanagement.dk

Vores koncept

Konceptet

Vi fokuser på hele virksomheden og det overordnede mål at er skabe bedre økonomiske resultater.

Vi møder virksomhedernes ejere og ledelse i øjenhøjde og har respekt for virksomhedens kultur og værdier i vores rådgivning.

Ved hjælp af enkle og praktiske værktøjer skaber vi en struktur, der giver overblik og gennemsigtighed for både ledelse, medarbejdere og øvrige relevante samarbejdspartnere.

Vi deler vores rådgivning op i tre trin, da vi stiller et simpelt spørgsmål – hvorfor bruge penge på at øge antallet af kunder og omsætning, hvis ikke overskuddet er tilfredsstillende på den nuværende omsætning.

Vi kalder det Trin 1 – 2 og 3 som ikke behøver at hænge sammen, men kan vælges hver for sig.

Trin 1

Ved trin et optimeres virksomhedens nuværende drift med henblik på et øget overskud af virksomhedens nuværende omsætning.

Her har vi især for øje at sikre en struktureret udnyttelse og optimering af virksomhedens  processer, ressourcer og kompetencer.

Trin 2

På baggrund af trin 1. udarbejdes en strategiplan. I forbindelse med udarbejdelsen analyseres virksomhedens forretnings- og markedspotentiale yderligere, bl.a. ved hjælp af en SWOT analyse.

På baggrund heraf udarbejdes typisk en 3 årig strategiplan, bl.a. med tilhørende strategi- og likviditetsbudgetter.

Til at sikre strategiens gennemførsel udarbejdes i samarbejde med virksomheden detaljerede handlingsplaner for de strategiske mål, der er besluttet.

Der foretages en månedlig opfølgning på fremdriften i handlingsplanerne, der således kan kædes sammen med den månedlige opfølgning på drift- og budgetopfølgning.

Trin 3
Opfølgning og sparring omkring den daglige drift med aftalte faste intervaller.

  • Budgetopfølgning
  • Opfølgning på nøgletal
  • Opfølgning på forespørgsler, tilbud og ordrer
  • Efterkalkulation
  • Opfølgning på indehavers – direktørs arbejdsopgaver, tidsforbrug
  • Personlig sparring vedr. øvrige dagligdags og strategiske problemstillinger
  • Udarbejdelse af månedlig status til pengeinstitut mfl.