+45 24 44 83 54   |   pj@pjmanagement.dk

Virksomhedsrådgivning

Virksomhedsrådgivning

PJ MANAGEMENT har gennem flere år assisteret ledere, virksomheder og organisationer, gennem en professionel helhedsrådgivning.

Vi rådgiver, på baggrund af spidskompetencer og mangeårige erfaringer, primært omkring virksomhedens Økonomi – Drift – Ledelse – Strategi. Vi assisterer ved generationsskifte, turnaround, vækst, iværksætteri, krise mm.

Vil du øge dit overskud?
Hos PJ Management hjælper vi dig med at omsætte tanke til handling. Med struktur, nytænkning, viden og erfaring finder vi sammen svar på virksomhedens udfordringer og ønsker, så dine ambitioner kan omsættes til konkrete tiltag. Vi udfordrer ”vi plejer at gøre” og i stedet for at se besværligheder, lader vi dig se de muligheder, der kan hjælpe din virksomhed videre. Vi ved, at nye vinkler kan være med til at optimere virksomhedens nuværende funktioner, så der skabes udvikling og vækst samt forøgelse af virksomhedens overskud.

Hvem styrer hvem?
Styrer du eller styrer virksomheden dig? Ved hjælp af enkle og praktiske værktøjer, er det muligt at skabe en struktur, overblik for ledelsen, gennemsigtighed for medarbejderne og fokus på indtjening. Vi arbejder med holdninger og mål. Vi hjælper dig med at ”lukke cirklen”, så du får mere tid til opgaver, og mindre administration.

Med udgangspunkt i virksomhedens langsigtede og kortsigtede mål, sammenkædet med virksomhedens drift, identificeres og realiseres de tiltag, som skaber de bedste økonomiske resultater for din virksomhed.