+45 24 44 83 54   |   pj@pjmanagement.dk

Drift og økonomi

Drift og økonomi

Økonomi

Fundamentet for succesfuld virksomhedsdrift ligger i økonomien. I en faktuel gennemgang af økonomien, afdækkes det ubønhørligt om man er en succes og fiasko, og derfor er det der vi starter, fordi det giver de bedste resultater.

  • Bedre likviditet
  • Forhandling med pengeinstitutter
  • Definering af mål og nøgletal
  • Krisehåndtering
  • Skabe grundlag for øget vækst
  • Øget overskud

Drift

Når økonomien er på plads, har den daglige drift brug for en gennemgang, så ressourcer udnyttes optimalt.

  • Optimering af daglig drift – interne processer
  • Optimering vareforbrug
  • Optimering af lønomkostninger
  • Driftsbudgetter