+45 24 44 83 54   |   pj@pjmanagement.dk

Bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesarbejde

I kraft af min erfaring og kompetencer kan jeg tilbyde at indgå i bestyrelser, hvor jeg kan bidrage med blandt andet:

Deltage i det strategiske arbejde med virksomheden og ejer/direktion.
Bidrage med kvalificerede input til bestyrelse/direktion omkring forretningsudvikling.
Gennem mit bestyrelsesarbejde både udfordre og være sparringspartner for ejer/direktion således den holdes op på de strategiske mål og planer.
Ved vækst, at der samtidigt fokuseres på struktur, interne rutiner og forretningsgange, så der sikres en profitabel vækst.

Generationsskifte:
I forbindelse med et kommende generationsskifte er det afgørende af dette planlægges i god tid. Hos PJ Management kan vi hjælpe til med at du i god tid får trimmet virksomheden, skabt klare opfølgnings- og rapporteringsrutiner, sikre at de interne processer i virksomheden er beskrevet og udføres på den meste hensigtsmæssige måde – og ikke mindst at der blandt medarbejderne er defineret klare ansvarsområder og jobbeskrivelser.

Alt sammen noget, der gør det væsentligt lettere at dokumentere og forklare forretningsgangene i virksomheden til en kommende køber – og ikke mindst tiltag, der i sidste ende kan betyde en højere salgspris for dig, der skal afhænde virksomheden – enten i et generationsskifte eller fordi du af en anden grund ønsker at skille dig af med din virksomhed.